قیر در بورس کالا بر ای صادرات به مریخ ارسال شد

هنرمندان از قیر در بورس کالا در آماده سازی ها و فرمولاسیون های مختلف استفاده کرده اند و رنگ غلیظ و معمولاً قهوه ای و شفافیت آن را برای لعاب دادن به رنگ های دیگر برای تیره شدن و غنی سازی آنها و همچنین برای رنگ آمیزی سایه ها مفید می دانند.

در قرن هجدهم و نوزدهم که زیبایی شناسی برای نقاشی های گرم و تیره رنگ رایج تر شد، به طور فزاینده ای محبوب شد.

همانطور که چارلز لاک ایستلیک، نقاش و مدیر گالری بریتانیایی، با بیان دیدگاه رایج زمان خود، نوشت: «همه رنگ‌های زنده و لکه‌های هر رنگی در یک توده بزرگ‌تر، زمانی که رنگ شده و با قهوه‌ای کاهش می‌یابد، نه تنها هماهنگ‌تر و هماهنگ‌تر هستند.

خوشایند است، اما به نظر می‌رسد که رنگ‌های واقعی آن‌ها عمیق‌تر شده است.» هنرمندان دوره ایست‌لیک اغلب به دنبال تقلید از رنگ‌های قهوه‌ای کلی نقاشی‌های استاد قدیمی، که از سن به دست آمده بودند.

در حالی که نقاش آمریکایی واشنگتن آلستون حتی به مخلوط حاوی قیر اشاره می‌کرد. از روی سطح نقاشی هایش به عنوان “خاک تیتان” استفاده می شودبه نظر می رسد.

بحث در مورد اثرات مضر قیر در رساله های بریتانیایی در مورد نقاشی در اوایل دهه 1800 آغاز شده است.10 از آن زمان به بعد، نقاشان اغلب مورد سرزنش قرار می گیرند که هر زمان که نقاشی هایشان ترک خورده، چروک و تیره می شد، از چنین ماده ای استفاده می کردند.

نویسندگانی مانند شیمیدان جورج فیلد اطمینان حاصل کردند که شهرت این ماده در دهه 1840 ایجاد شد. به عنوان مثال، فیلد در سال 1835 اظهار داشت که «رنگ قهوه‌ای ظریف و شفافیت کامل آن فریبنده‌ای برای استفاده آزادانه آن نزد بسیاری از هنرمندان است.